Embryotransfer

Vi vill möjliggöra dina drömmar och främja avelsutvecklingen!

På Blädde Gård erbjuder vi dig som uppfödare expertis och resurser för att möjliggöra embryotransfer och insättning av frusna ägg.

Embryotransfer är en beprövad reproduktionsteknik och utförs av vårt veterinära team som har mer än 30 års erfarenhet av embryotransfer i bagaget. På Blädde Gård är ditt sto på en modern seminstation med veterinär på plats alla dagar i veckan, faciliteter och resurser som ger goda förutsättningar för ett lyckat resultat.

Varför embryotransfer? Det finns en rad olika orsaker till att uppfödare väljer embryotransfer. Embryotransför möjliggör exempelvis en fortsatt tävlingskarriär för ston utan större kompromisser med deras tävlingstermin. Det kan också möjliggöra fler föl per sto och år och ökar därmed avelspotentialen hos ston, inklusive unga ston och ston med rätt egenskaper och härstamning.

Vad kostar det och vad ingår? Det beror på! Vi har olika alternativ för dig som vill göra embryotransfer utifrån olika preferenser.

I prislistan hittar du bland annat ett All Inclusive-erbjudande, det passar många och särskilt för dig som vill ha koll och inte vill ta alltför stora risker. Väljer du All inklusive är paketet uppdelat i två delar, en startavgift/Flat fee och en avgift när mottagarstoet är konstaterat dräktig vid 40 dygn. I priset ingår insemination av ditt sto, hela transferprocessen med synkronisering av mottagarston, mottagarstoets uppstallning fram till och med dygn 40 och leasing av mottagarsto till och med mars 2026.

Önskar du sätta in ett fryst embryo, har egna mottagarston, har seminerat på en annan seminstation eller vill ta ett steg i taget i processen så har vi alternativ för dig också. Du hittar detaljerna i prislistan.

Värt att veta är att vi synkroniserar flera av våra mottagarston med ditt sto för att ge de bästa förutsättningarna för ett transfererat embryot att etablera sig i livmodern. Vi försöker alltid tillgodose efterfrågan men det är bra att känna till det finns en begränsning i antalet platser.

.