Blädde Seminstation – Principskiss

Förberedelser 

Skapa goda förutsättningar för att få mitt sto dräktigt

Ett sto i gott hull men som inte är fet har bättre dräktighetsförutsättningar än en fet eller ett magert sto.

Planera och välja hingst

Planera för alternativt hingstval

Ha alltid ett alternativt hingstval. Tävlingar och helgdagar både i Sverige och utomlands kan påverka tillgängligheten på semin.

Anmäla mitt sto på Språngrulla (länk)

Fyll i kontaktformulär Blädde seminstation 

Är ditt sto ett halvblod och ska registreras i SWB ska du registrera dig och ditt sto på Språngrulla innan du kommer till seminstationen. Ska du registrera i ett utländskt förbund behöver du inte göra det. För bästa förutsättningar bör du också fylla i Blädde seminstations kontaktformulär.

På seminstationen

Anmäl din ankomst innan urlastning

Föl bör ha grimma på sig på seminstationen

När du anmäler din ankomst får du besked om när det är dags för ditt sto att undersökas. Ston som ska insemineras med importhingstar prioriteras på morgonen, dessa måste vara undersökta före kl 09.00. Personalen ger besked när det är dags för dig att lasta ut. Av säkerhetsskäl vill vi att fölen ska ha grimma på sig när de besöker Blädde gård. Utifrån dina önskemål och behov kan du välja att ha ditt sto uppstallat på Blädde gård, hela eller delar av seminsäsongen.

DAG 1

Stoet undersöks av veterinär

Ställningstagande när stoet ska semineras och angående ev behandlingar som stoet kan behöva genomgå

Vid veterinärundersökningen framgår det var i brunstcykeln ditt sto befinner sig och om det är dags att inseminera eller inte. Ibland kan ett sto exempelvis behöva behandlas för en infektion, och ibland kan livmodern behöva sköljas. Det är exempel på sådant som veterinären tar ställning till vid undersökningen. Allt för att skapa så gynnsamma förutsättningar för ditt sto som möjligt

Semin beställs

Det är viktigt för din skull och för resultatet att ha ett alternativt hingstval. Tävling, helgdagar mm kan påverka tillgänglighet på semin. När du i förväg vet vilket ditt alternativa hingstval är blir ditt beslut mer välgrundat och sannolikheten för att ditt sto får semin i tid och att du blir nöjd ökar.

Dag 2

Stoet insemineras

DAG 3

Stoet undersöks av veterinär

Vid den här undersökningen tar veterinären bland annat ställning till om ytterligare seminering behöver göras.

DAG 17

Stoet dräktighetsundersöks av veterinär

I bästa fall är ditt sto dräktigt! Om inte är hon på väg in i en ny brunst och det gäller nu att åter seminera i ett gynnsamt läge. Är stoet inte dräktigt försöker veterinären utreda varför, exempelvis genom provtagningar.

DAG 30-35

Stoet dräktighetsundersöks

Ston som blivit dräktiga tidigare på seminsäsongen har hunnit göra den här undersökningen under seminstationens ordinarie öppettider. För övriga ston ges möjlighet till dräktighetskontroll vid ett par tillfällen under hösten.

DAG 90

Stoet dräktighetsundersöks

Samma sak som vid dräktighetskontroll vid 30 dagar gäller för 90 dygn. Många av hingsthållarna fakturerar efter 90 dygn så för dig som stoägare kan det vara bra att göra den här kontrollen.