Ridhuset

Här på Blädde gård har vi av både säkerhets – och trivselskäl några regler som gäller för ridbanan och ridhuset. Reglerna finns för att vi ska veta vad som förväntas av dem vi möter och av de som hanterar hästar i ridhuset eller på ridbanan. Vi kallar de här reglerna för vett och etikett i ridhuset. Utöver detta är det en grundprincip att vid ridning och hantering av häst på anläggningen respektera svenska ridsportförbundets Code of Conduct och svenska ridsportförbundets andra bestämmelser. All hantering av häst på anläggningen sker på risk.

Anläggningen används av flera, både gårdens egna och gästande ekipage. Alla har vi att förhålla oss till samma förhållningsregler vid nyttjande av anläggningen. Vi tror att du kommer att uppleva de flesta reglerna självklara och enkla att förhålla sig till. Har du förbättringsförslag tar vi gärna del av dem.

För att ha tillträde till ridhus och ridbana krävs förutom att ett avtal bekräftar detta och att Vett och etikett för ridhuset efterföljs, också att din häst är så kontrollerbar att den inte utgör en fara för övriga ryttare, personer och hästar. Vidare ska din häst vara vaccinerad och inte visa några tecken på sjukdom.

Vi ber er att inte mocka ur transporten på anläggningen. Vi ber er också och att verka för att inte sprida smittor mellan olika stallar och anläggningar. Nyttja inte anläggningen utan avtal, för ett sådant nyttjande debiteras en avgift á 500 kr/tillfälle. Främmande hundar hålls kopplade. Blädde gård är en rökfri anläggning.

Du kan boka ridhuset genom kalendern här till höger. Bokar gör du när du har behov av att disponera ridhuset på ett visst sätt. Väljer du ett tidsintervall med delad tid så innebär det att andra är välkomna att rida samtidigt som du och att hänsyn måste tas av övriga till den aktivitet som du har bokat. Önskar du disponera ridhuset helt själv väljer du enskild ridning. Det kan ske mot tillägg per timme enligt prislistan och då är ridhuset stängt för övriga. 

Boka ridhus

Ridhusbokningar

Priser för nyttjande av ridhus och ridbana

Prislista ridhus

exkl

ink

Kommentar

Ridhus   
Årskort2 3592 500Per ekipage. Löpande start, hel kalendermånad
Månad472500Per ekipage. Kalendermånad
Per tillfälle och häst94100 
Klippkort 10 ggr849900Giltighetstid 1 år
Enskild ridning189200Per påbörjad timme
Nyttjande utan avtal, per tillfälle och häst500530 
Kurser  Enligt ök

 

Avtal för nyttjande av ridhus och ridbana på Blädde gård

För nyttjande av ridhus och ridbana på Blädde gård krävs att du har erlagt avgiften för nyttjandet. Genom att betala in avgiften godkänner du som kund och part detta avtal och de säkerhets- och trivselregler som omnämns i ”Vett och etikett i ridhuset”. Avgiften regleras periodiskt enligt prislistan.

Avtalet är personligt och gäller per ekipage. Det är tillåtet att ha en ersättningsryttare när ordinarie ryttare inte kan. Ersättningsryttaren får inte rida egna hästar eller rida samtidigt som ordinarie ryttare. Du som ordinarie ryttare/avtalspart ansvarar för att din ersättningsryttare följer de regler som du som avtalspart själv är bunden av.

Vid all ridning och hantering av häst på anläggningen ska svenska ridsportförbundets Code of Conduct och svenska ridsportförbundets andra bestämmelser respekteras. Ett gott sports- och horsemanship ska visas.

Om du som part eller din ersättningsryttare inte följer reglerna i det här avtalet eller säkerhets- och trivselreglerna kan du bli avstängd från anläggningen. En sådan avstängning generar ingen återbetalning av avgift.

Anläggningen kan stängas med följd att ridhus och ridbana inte kan nyttjas av dig som kund. Stängning av anläggningen kan ske exempelvis på grund av smittor eller smittorisk. Anläggningen kan också stängas av andra orsaker som står utanför upplåtarens kontroll. Stängning av anläggningen generar ingen återbetalning av avgift eller motsvarande så som förlängning av avtalstid.

Ridhusavgiften betalar du in på Blädde gårds bankgiro 5347-7279 före disponerandet. Vänligen ange alltid namn, adress och e-post på inbetalningen. Betalar du mot faktura så anger du fakturanumret. Enstaka tillfällen kan du också välja att swisha till nr 070-768 13 15 före nyttjandet. Vänligen ange namn och vilket tillfälle som avses i meddelandet. Avgiften ingår i priset för ekipage som är inackorderade på Blädde gård.

Vi ber dig ha överseende med att ridhuset/ridbanan ibland kan vara stängt för underhåll och skötsel.

 

Välkommen till Blädde gård!

Vett & etikett i ridhuset

1. Hjälm är obligatoriskt vid ridning och tömkörning.

2. Hälsa på och var trevlig mot dina ryttarkamrater och dem du möter, var ett föredöme för ditt eget varumärke och hästsporten.

3. Att tala i eller hantera telefon är inte tillåtet vid ridning eller hantering av häst i ridhuset eller på ridbanan. Din uppmärksamhet behövs till din häst och din omgivning, gäller även headset.

4. Vid ingång till manegen, knacka och vänta på svar innan entré. Den som är i ridhuset ger svar snarast, gärna genom ett högt och tydligt ”Vänta” respektive ”Kom in”. Stäng dörren efter dig.

5. När du hänger av täcket eller jackan, var noga med att inga öglor eller annat hänger ner med risk att fastna i.

6. Lösa främmande hundar får inte vara inne på ridbanan.

7. Är det flera som rider så visa hänsyn till varandra. Undvik exempelvis att leda hästar i bredd, att stanna på spåret, att blockera diagonalen eller spåret i samband med uppsittning, avklädning etc.

8. Högerregeln gäller vid samtliga möten, undantagen den som rider på volten och därmed rider helt innanför fyrkantspåret. All skritt sker innanför spåret.

9. Lektionsridning enligt schemalagt system. Mer än två instruktörer samtidigt är inte lämpligt. Respektera den som rider lektion.

10. Vid lektionsridning med hörsnäcka, var medveten om att övriga ryttare inte vet vilken väg du är instruerad att rida. Var därför extra noga med din uppsikt över andra.

11. Longering, slide stop, lösrastning och andra övningar som sliter hårt på ridhusbotten är inte tillåtet i ridhuset. Tömkörning får ske efter överenskommelse med övriga.

12. Om det vid något tillfälle är många hästar i ridhuset samtidigt kan man med fördel övergå till ridning i samma varv. Den ryttaren med yngst häst väljer varv. Varvbyte sker löpande efter ett antal varv i vardera riktningen.

13. Hindermaterial, konor etc ställer du undan efter användning.

14. Mocka efter din och andras hästar. Risken för halka minskar och underlaget håller längre. Kärran tömmer du vid behov. Städa också undan eventuellt skräp som du själv bidragit till.

15. Uppmärksamma övriga ryttare på att du lämnar ridhuset, gärna ”Jag går ut”.

16. När du är sist i manegen, släck lyset och stäng ytterdörren när du går.