Frågor och svar – FAQ

När öppnar seminstationen för säsongen?

I år öppnar vi efter påsk, onsdagen den 8 april.

Vilken tid ska jag vara på seminstationen?

Det beror på vilken hingst du vill använda, hör gärna av dig till oss för information. Generellt kan sägas att ston som ska betäckas med utlandsstationerade undersöks mellan 08.00-09.00. Senast klockan 09.00 måste beställning göras från utlandet. Det är anledningen till att vi prioriterar dessa ston först på morgonen. Har har du valt en utlandsstationerad hingst till ditt sto behöver du vara på seminstationen i tid på morgonen. Det här är alltså orsaken till att det inte alltid är kronologisk ordning som gäller om det är kö.

Vilka dagar görs undersökningar på mitt sto?

På Blädde Seminstation görs veterinära undersökningar på måndagar, onsdagar och fredagar. I undantagsfall kan andra dagar vara aktuella men detta meddelas i så fall till dig som stoägare.

Vilka dagar semineras mitt sto?

Ditt sto semineras samma dag som sperman beställs för hingstar uppstallade på nära håll. I övriga fall dagen efter, så snart beställningen kommit fram.

Hur ofta ska jag vara på seminstationen?

Vi undersöker stona måndag, onsdag och fredag förmiddag, så dessa dagar vill vi se ditt sto så länge hon är brunstig och tills hon släppt sitt ägg vilket oftast tar cirka fem dagar. Inseminering görs måndagar-lördagar. Vilken dag det blir för ditt sto beror på hur ditts stos brunstcykel ser ut och vilken hingst du valt.

Utifrån vad som passar dig bäst kan du kan välja att lämna ditt sto hos oss för kortare eller längre tid alternativt köra stoet till seminstationen i samband med att hon ska undersökas och semineras.

Kan jag lämna mitt sto på Blädde Gård?

Javisst, på Blädde Gård har du möjlighet att lämna ditt sto. Du har flera alternativ, allt från daguppstallning samt att ha stoet kvar under själva betäckningsperioden till att låta henne stå kvar till dräktighetsundersökning eller om du så önskar, uppstallning för längre tid.

Av säkerhetsskäl måste skor vara avtagna innan stoet kan gå på lösdrift. Du kan välja mellan uppstallning i box med tillgång till enskild hage alternativt kan du ha din häst på lösdrift tillsammans med andra ston. Om ditt sto har föl vid sidan tar vi av säkerhetsskäl bara emot dem i box och enskild hage.

Vilka hingstar kan jag välja på hos er?

Som mottagarstation för alla hingstar som tjänstgör på färsk transportsemin (TAI) och med ett strategiskt bra läge för logistik och transporter från Sverige, Danmark och övriga Europa har du på Blädde seminstation tillgång till en mångfacetterad palett av hingstar att välja mellan. Blädde Seminstation är en oberoende station och du väljer hingst utifrån dina avelsmål och ditt avelsarbete. På Blädde Seminstation har du som stoägare tillgång till hingstar från såväl den svenska som den europeiska marknaden.

Vår samverkan med hingststationer på nära håll möjliggör tillgång till semin till ditt sto samma dag och i nära anslutning till att hingsten tappas. Vi är väldigt glada över att vi med dessa förutsättningar bland annat kan erbjuda Lövsta Stuteris fina hingst, bruksprovsvinnaren 2020 Enelzkey SR 1409 (Eldorado van de Seshoek-Papillon Rouge). Kontakta oss gärna för mer information om vilka nära-hingstar som finns tillgängliga. Kontakta oss 

Det är alltid bra att ha en alternativ plan till ditt förstahandsval. Väljer du en hingst som är stationerad i utlandet eller en hingst som är i tävling så rekommenderas du starkt att ha ett alternativt hingstval klart för dig. Omständigheter som ligger utanför Blädde Seminstations kontroll kan innebära att ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgå när det är dags att seminera ditt sto. Har du redan funderat ut en alternativ plan om plan A inte går att genomföra så är ditt beslut mer välgrundat och du kommer bli mer nöjd än om du ska stressa fram ett beslut under tidspress.

Varför ska jag ha en plan B, ett alternativ till den hingst jag vill ha?

Omständigheter som ligger utanför Blädde seminstations kontroll kan innebära att ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgå när det är dags att seminera ditt sto.

Jag har valt en utlandsstationerad hingst, är det något särskilt jag behöver tänka på då?

Om ditt sto ska betäckas med en utlandsstationerad hingst behöver den vara undersök före klockan 09.00.

Väljer du en hingst som är stationerad i utlandet eller en hingst som är i tävling så rekommenderas du starkt att ha ett alternativt hingstval klart för dig. Omständigheter som ligger utanför Blädde Seminstations kontroll kan innebära att ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgå när det är dags att seminera ditt sto

Jag har valt en hingst som tävlar, är det något särskilt jag behöver tänka på då?

Väljer du en hingst som är stationerad i utlandet eller en hingst som är i tävling så rekommenderas du starkt att ha ett alternativt hingstval klart för dig. Omständigheter som ligger utanför Blädde Seminstations kontroll kan innebära att ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgå när det är dags att seminera ditt sto.

Hur kan jag förbereda mitt sto för inför betäckningen?

Du kan ge ditt sto bättre förutsättningar för att bli dräktig genom att ha henne i gott hull men ej för fet. Det är också bra om ditt sto får i sig grönt gräs och att hon får sola sig ute i hagen utan täcke.

När är mitt sto brunstigt?

Ston är säsongsmässigt brunstiga. Under vårvintern är brunsterna ofta långdragna och det är inte alltid stona släpper sina ägg som de ska under den här perioden. Däremot är det bra att kolla upp ston som hade problem säsongen innan redan på första brunsten för eventuell provtagning och behandling. Det gäller till exempel gallston som inte blev dräktiga föregående säsong och ston som kastat.

Under våren och sommaren är stoet brunstigt var tredje vecka. Brunsten varar 3-8 dagar. Vissa ston visar brunst året om. Ston som har fölat visar vanligen brunst 6-10 dagar efter fölning.

Om ditt sto har fölat så brukar det vara dags att undersöka henne ca 26-27 dygn efter fölning men det finns ston som kommer i brunst tidigare, så håll koll och kom i så fall till oss på Blädde seminstation så fort du ser att ditt sto brunstar.

När är det dags att betäcka mitt sto?

I maj till juli när det är både varmt och ljust har stona större chans att bli dräktiga jämfört med perioden februari till mars.

Den första brunsten på säsongen är ofta långdragen och det är inte alltid stona har ägglossning i övergången mellan vinter och vår. Man bör därför vänta med att betäcka. Däremot är det bra att kolla upp ston som hade problem säsongen innan redan på första brunsten för eventuell provtagning och behandling. Det gäller till exempel gallston som inte blev dräktiga föregående säsong och ston som kastat.

Om ditt sto har fölat så brukar det vara dags att undersöka henne ca 26-27 dygn efter fölning men det finns ston som kommer i brunst tidigare, så håll koll och kom i så fall till oss på Blädde seminstation så fort du ser att ditt sto brunstar.

Kan jag betäcka på fölbrunsten?

Generellt är det bäst att vänta till nästa brunst. Om det är sent på säsongen och stoet haft en helt okomplicerad fölning där efterbörden släppt i tid kan du låta undersöka ditt sto på nionde dygnet efter fölning för att se hur livmodern ser ut. Ser allt bra ut kan man seminera på fölbrunst. 

Vad händer när jag kommer till seminstationen?
Här kan du läsa om vad som händer när du kommer till oss -> Blädde Gård Seminstation”
Vilka kostnader har jag som stoägare?

Här ser du se vilka tjänster som debiteras dig som kund -> Priser & Villkor

När är det dräktighetsundersökning på hösten?

För de ston som inte har blivit dräktighetsundersökta under seminstationens ordinarie öppettider ordnas två till tre tillfällen under hösten då du kan få ditt sto undersökt. Datum kommer att meddelas i augusti.

Ordlista:

AI = Artificiell insemination, dvs. stoet blir inseminerad istället för betäckt naturligt

TAI = Artificiell insemination med transporterad sperma, sperman skickas kyld till mottagaren

Follikel = Äggblåsa

Fölbrunst = Första brunsten efter att stoet fölat, vanligen ca 7-10 dagar efter fölningen

Gulkropp = Bildas i äggstocken när stoet haft ägglossning. Förkortas ibland CL (Corpus Luteum)

Ovarier = Äggstockar

Ovulation = Ägglossning

Uterus = Livmoder